ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ห้วยบง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

17 เม.ย. 67 70