รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 ต.ค. 66 97