รายงานการประชุมสภา/กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (15 พฤษภาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

23 ส.ค. 66 316