สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคา พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

25 เม.ย. 66 495