รายงานการประชุมสภา/กิจการสภา
2.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1(28 มกราคม 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

8 ก.ย. 65 234