การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

29 เม.ย. 65 231