ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือน ป้ายและที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

9 ต.ค. 57 185