ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ไม่สามารถรับการชำระภาษีในที่ดินที่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทำกินในที่ดิน ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ เช่น ที่ว่างเปล่า ส.ป.ก. ภ.บ.ท.๕

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 ต.ค. 57 178