ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 ต.ค. 64 253