ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2555  ครั้งที่  1  ในวันที่  8  สิงหาคม  2555  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 ก.ย. 55 169