ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษีในเขต อบต.ห้วยบงตามที่ให้เจ้าของทรัพย์สินและร้านค้าได้ประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงนั้น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

15 ธ.ค. 54 176