ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ห้วยบงจัดงานลอยกระทงอบต.ห้วยบง  จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ๒  คืน  คืนวันที่  ๙-๑๐  พ.ย.  ๕๔ มีการประกวดนางนพมาศ  ๑๓  คน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

3 พ.ย. 54 179