ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553

อบต.ห้วยบงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำปี  2553  และได้ติดประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  สามารถดุได้ที่ป้ายปิดประกาศของ  อบต.ห้วยบง                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

17 ส.ค. 50 207