ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 ราคากลาง 149,000 บาทขายแบบวันที่ 19 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 ขายแบบราคาชุดละ 500 บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

19 ธ.ค. 57 168