ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือน ป้ายและที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

19 ธ.ค. 61 182