ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษี ในเขต อบต.ห้วยบง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษีในเขต อบต.ห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

19 ธ.ค. 61 188