ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก ร่วมพิจารณาให้ความเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ส.2558

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

30 มิ.ย. 65 176