แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
ทดสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง 2557

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

1 ก.พ. 57 60