แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

10 พ.ย. 60 172