แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

10 พ.ย. 60 56