ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายหืด หาญศึก ถึงบ้านนางแป้น กล้าหาญ บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

13 พ.ค. 67 30