ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ถึงถนนไปบ้านหนองแวง บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

13 พ.ค. 67 33