ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บต. ห้วยบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

2 พ.ค. 67 181