ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบ้านไทยสงบถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ม.ค. 66 508