ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน เป็นไตรมาส ระยะเวลา 6 เดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

12 ม.ค. 66 189