รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

4 ต.ค. 65 213