รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

30 ก.ย. 65 209