ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

4 ก.ค. 65 231