ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การขออนุญาติก่อสร้างรื่้อถอนและการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

26 เม.ย. 65 220