นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดดังนี้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

4 มี.ค. 65 243