รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

26 มิ.ย. 64 302