รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562ประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

22 มิ.ย. 64 217