รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ทดสอบผลจัดซื้อจัดจ้างผลจัดซื้อจัดจ้าง 2557

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 ก.พ. 57 232