แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 พ.ย. 60 220