แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงาน Competency Inventory3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 พ.ย. 60 267