ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน (พักเที่ยง)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.คลองประเวศ จึงมีการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน (พักเที่ยง)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.คลองประเวศ จึงมีการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน (พักเที่ยง)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

8 พ.ย. 59 63