ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินโครงการผลการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนได้มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

8 พ.ย. 59 60