ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

7 พ.ย. 59 132