รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

30 ก.ย. 65 152