ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากอนามัย-บ้านนายสัญญา) ม.15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

6 มิ.ย. 65 106