ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

11 มี.ค. 65 62