ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (บ้านถ้ำเต่า หมู่ 17 )ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

26 ส.ค. 64 105