กองทุน สปสช.
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมสุขภาพภายใต้กรอบการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

27 ก.ย. 61 56