สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

26 มิ.ย. 64 166