ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล บ้านโนนสะอาด หมู่ 19 (จากบ้านนางราตรี-บล็อคคอนเวอร์ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

22 ม.ค. 62 60