ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน (ปลายเคนติดตั้งกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

13 ก.ย. 61 60