ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล(คุ้มหนองปรือ - หน้าวัดห้วยบง) บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20

 ราคากลาง  1,388,000  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เอกสารสอบราคาจ้างราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ตั้งเเต่วันที่  22 - 31  สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  และสามารถยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่  22 - 31  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  ยื่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  และในวันที่  28  สิงหาคม  2560  ตั้งเเต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-44393-018

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

22 ส.ค. 60 54