ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง  2,300,000  บาท  (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

 กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  13  กันยายน  2559  ตั้งเเต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  15  กันยายน  2559  เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร / ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  2/2559  ในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ระหว่างวันที่  25  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  5  กันยายน  2559  ตั้งเเต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sprocurement.go.th , www.Koratdla.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-44393-018  ในวันเเละเวลาราชการ

ราคากลาง  2,300,000  บาท  (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

 กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  13  กันยายน  2559  ตั้งเเต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  15  กันยายน  2559  เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร / ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  2/2559  ในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ระหว่างวันที่  25  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  5  กันยายน  2559  ตั้งเเต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sprocurement.go.th , www.Koratdla.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-44393-018  ในวันเเละเวลาราชการแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

25 ส.ค. 59 59